Wat is shiatsu therapie

Shiatsu is een Holistische therapie, wat wil zeggen dat lichaam en geest als één geheel benaderd worden. Niet alleen het aangedane gebied wordt behandeld maar bij het stellen van de diagnose wordt ook rekening gehouden met bijvoorbeeld de gezinssituatie, het soort werk dat iemand verricht, voorkeuren of weerstanden, het voedingspatroon, etc. Deze benadering geeft een uitgebreid beeld van de cliënt, wat kan leiden tot een beter inzicht van de oorzaak van het ontstaan van de klacht. Het stellen van de diagnose gebeurt via de TCG (Traditionele Chinese Geneeswijze). Shiatsu heeft een sterk preventieve werking en is zeer ontspannend om te ondergaan. Ook kunnen veel klachten met Shiatsu worden behandeld.

Qi:
In ons lichaam liggen meridianen (energiebanen) en acupressuurpunten. In deze energetische banen stroomt energie (Qi).
Indien Qi onvoldoende stroomt kan een blokkade ontstaan waardoor ons lichaam ongemakken kan gaan vertonen of zelfs ziek kan worden. Door middel van Shiatsu, druk die door de therapeut gegeven wordt op de meridianen en acupressuurpunten, wordt de energiestroom beïnvloed. Hierdoor kan de blokkade opgeheven worden en de Qi weer vrij stromen. Dit geeft ontspanning in het lichaam waardoor het lichaam zelf aan het genezingsproces kan werken.
Indien er onvoldoende Qi in het lichaam ter beschikking is om alle functies uit te voeren, kunnen er functieverminderingen ontstaan en/of ook energieverdelingsproblemen waardoor de ene functie beter kan worden uitgevoerd dan de andere. Belangrijk is dan om Qi aan het lichaam toe te voegen, dit kan door middel van Moxa...» (bijvoetkruid).
Door de lichamelijke balans te verbeteren/herstellen kan de cliënt van daaruit naar de oorzaak van de disbalans gaan kijken. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in deze oorzaak om daarna een eventuele verandering te bewerkstelligen waardoor de cliënt in de toekomst hierop kan anticiperen.


 
Shiatsu-therapie of massage in mijn praktijk: 


Tijdens het 1e consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen (duurt ca. 1,5 uur). Dit gebeurt aan de hand van het stellen van vragen en het palperen van het lichaam. Ik probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de cliënt, de klacht(en) en de oorzaak van de klacht(en). Hierna zal ik een behandelplan opstellen en samen het verloop van de behandelingen bespreken. Als deze vorm van therapie en mijn aanpak de cliënt aanspreekt kan met de behandelingen worden gestart. De vervolgconsulten duren ca. 1 uur.

Tijdens de behandelingen komen verschillende technieken aan bod. Het geven van druk kan gedaan worden met de duim, de handpalm of de voet. Daarnaast worden strekkingen en rocking toegepast evenals moxeren en cupping.

Na de behandeling wordt een evaluatie uitgevoerd.

Hier kunt u de flyer Shiatsu Wijchen bekijken.